Tietosuojaselosteet

Varaa tästä

Rekisteri- ja tietosuojaseloste – TravelNet-verkkokauppa ja -varausjärjestelmä

Vuokatin Aatelille (Vuokatin Katinkulma Oy) yksityisyyden suoja on ensiarvoisen tärkeää. Tässä dokumentissa kerrotaan niistä periaatteista ja rekisteröidyn oikeuksista, joita Vuokatin Aateli noudattaa henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä Vuokatin Aatelin tarjoamia palveluita käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot itseään koskeviksi.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Vuokatin Katinkulma Oy
Y-tunnus: 1543495-2
Postiosoite: Jäätiöntie 28, 88610 Vuokatti

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Markku Laanti
Postiosoite: Jäätiöntie 28, 88610 Vuokatti
Sähköposti:

3. Rekisterin nimi
Vuokatin Aatelin TravelNet-verkkokaupan ja -varausjärjestelmän asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tämän rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa palvelukuvauksen mukaisten velvoitteiden ja oikeuksien täyttyminen, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen Vuokatin Aatelin ja asiakkaan välillä. Tämän lisäksi rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito sekä suoramarkkinointi silloin, kun asiakas on tämän sallinut. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Etu- ja sukunimi
Yrityksen nimi, asema, osasto
Postiosoite (valtio, osavaltio, katuosoite ja postinumero sekä postitoimipaikka),
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Fax
Asiakasnumero
Kuvaus asiakkaasta
Asiakkaan kuuluminen ryhmiin

Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kunnes sopimusvelvoitteet on täytetty. Säilytysajan päätteeksi tiedot hävitetään tai anynymisoidaan rekisterinpitäjän toimesta. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden anonymisoitujen tietojen säilyttämiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään Vuokatin Aatelin TravelNet-verkkokaupassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja tilauksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän harkinnan perusteella kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi Sportum Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Lähtökohtaisesti tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain tarkoituksiin, jotka tukevat suoraan Sportum Oy:n kehittämien palveluiden kehittämistä ja tietojen käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa Sportum Oy:n tietosuojakäytäntöjen kanssa.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Sportum Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, sovelluksien käyttäjätunnuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä pyynnöstä, jos tähän on olemassa laillinen, sopimusvelvoitteisiin perustuva tai muu pakottava syy.

11. Tietoa evästeistä
Verkkokauppasivusto käyttää evästeitä (cookies), joita on kahta eri tyyppiä: välttämättömät ja toiminnalliset evästeet. Välttämättömät evästeet ovat tärkeitä verkkosivustomme perustoiminnoille: ominaisuuksille ja teknisille toiminnoille, joita ilman verkkosivustomme ei toimi. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivustomme muistaa aiemmin tehdyt valinnat, kuten päivämäärävalinnat tai kielen. Näiden evästeiden avulla voimme tallentaa tietoja, jotka auttavat varausten teossa. Näitä evästeitä ei voi poistaa käytöstä.

Rekisteriseloste ja tietosuojalausunto – verkkosivusto vuokatinaateli.fi

Sitoudumme asiakkaidemme yksityiseen ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Verkkosivustomme kerää käyttäjätietoa, joka on tarkoitettu sivuston kehittämistä, markkinointia, käytettävyyttä ja tilastointia varten. Tiedon avulla on tarkoitus tehdä verkkosivustomme käytöstä käyttäjille mahdollisimman sujuvaa.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Vuokatin Katinkulma Oy
Y-tunnus: 1543495-2
Postiosoite: Jäätiöntie 28, 88610 Vuokatti

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Markku Laanti
Postiosoite: Jäätiöntie 28, 88610 Vuokatti
Sähköposti:

3. Rekisterin nimi
Vuokatin Katinkulma Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Markkinointi (mikäli asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa).
 • Asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakasyhteydenpito

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotimaa sekä yritys.

6. Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään Krow Digital Oy:n järjestelmissä, Louhi Networks Oy:n palvelimilla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.
 • Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja. Selain poistaa evästeet voimassaoloajan kuluttua. Voit hallita vapaasti sivulta mahdollisesti tulevia evästeitä. Eväste antaa tiedon palvelimelle, miten sivustoa on käytetty sivustolla vierailun aikana. Eväste varmistaa esimerkiksi käyttäjän tekemän kielivalinnan tallennuksen.

Google Analytics
Sivustomme käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista. Tätä kautta ei kerätä yksilöitävää tietoa käyttäjistä.

Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät henkilötiedot Kävijätilastointi ja -seuranta on selaimen ja internetyhteyden välittämää informaatiota, joka ei välitä tietoa, joka yksilöi kävijän henkilönä. Tietoa ei myöskään käsitellä tai missään vaiheessa yhdistellä siten, että tiedosta tulisi kävijää yksilöivää.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa.
 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mandollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien kohdassa 7 esitettyjen, mandollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

10. Asiakkaan oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus sekä oikeus tulla unohdetuksi

 • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
 • Jos tiedoissa on virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, hän voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto

 • Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

 • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, säännöllisillä varmuuskopioinneilla sekä muilla henkilödatan suojaamiseen sekä turvalliseen säilyttämiseen tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Vuokatin Katinkulma Oy (Vuokatin Aateli)
Y-tunnus: 1543495-2
Postiosoite: Jäätiöntie 28, 88610 Vuokatti

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Markku Laanti
Postiosoite: Jäätiöntie 28, 88610 Vuokatti
Sähköposti:

3. Rekisterin nimi
Kameravalvontarekisteri (Vuokatin Aatelin hotelli ja huvilat)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on alueen toimintojen seuraaminen, sekä rikosten- ja ilkivallan ennaltaehkäiseminen. Tavoitteena on myös omistajien ja vierailijoiden turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen sekä kiinteistöjen ja yritysten hallussa olevan omaisuuden suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja
vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa ja alueella liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä.
Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.
Henkilöiden puhetta ei tallenneta.
Kuvattavassa kiinteistöissä ja sen piha-alueelle saavuttaessa on kameravalvonnasta ilmoittava kyltti, esim.
”Tallentava kameravalvonta”.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostuu kiinteistön omistajan tarpeellisiksi katsomiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään.
Tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä. Materiaalin käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä ja vaatii henkilökohtaisen tunnus/salasanayhdistelmän joka
on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä.
Tietoja säilytetään tarpeelliseksi katsottu aika. Keskimäärin 1 viikko. Tallenneaika vaihtelee tallennetilan täyttymisen mukaan.
Tallenne voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen ennen määräajan loppua selvitettäväksi tulleen
rikosepäilyn, häirinnän, ahdisteluun, epäasialliseen käytöksen, vaaratilanteen, onnettomuuteen, työtapaturman tai työturvallisuusasian käsittelyn loppuunsaattamiseksi.
Laitteet, tallenteet ja ohjelmistot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.